januar 2, 2017

Innovationsworkshop

Unibrains tilbyder firmaer, som ønsker at udvikle deres produktportefølje, at afholde en workshop, hvor der fokuseres på at identificere mulige nye produkter eller ydelser:

  • En innovationsworkshop, hvor Unibrains hjælper jer med at identificere nye produktinnovationer, som I kan inkludere i jeres portefølje til jeres kunder – og skabe ny vækst og profit
  • Vi starter med en ½-1 dags workshop – og gerne hos jer. Her bør ledelsen og de udviklings/innovationsansvarlige deltage
  • På bagrund af workshoppen vender Unibrains tilbage indenfor en uge med en rapport, der samler op, identificerer de nye muligheder og lægger en roadmap for, hvordan og hvor hurtigt og med hvilke ressourcer dette kan implementeres.

Udkomme: Ideen med workshoppen er at lægge en realistisk plan for, hvordan I hurtigt kan identificere nye muligheder. Vores erfaring er at på en workshop med 25 deltagere kan vi generere 5 bæredygtige ideer, som der så arbejdes videre med.

Unibrains offers companies that want to develop their product portfolio, to organize a workshop, which focuses on identifying possible new products or services:

  • An innovation workshop where Unibrains helps you identify new product innovations, which you can include in your portfolio to your customers – and create new growth and profit
  • We will start with a ½-1 day workshop – preferably at your location. Management and development / innovation responsible persons should participate
  • Within a week after the workshop Unibrains will come back with a report that sums up the outcome of the workshop; identifying new opportunities and providing a roadmap for how and how quickly and with what resources this can be implemented.

Outcome: The idea of the workshop is to develop a realistic plan for how you quickly can identify new opportunities. Our experience shows that with a group of 25 people we can generate 5 viable ideas.